Polityka Cenowa

Polityka cenowa KODARY Partners opiera się na zasadach liberalizmu i wykonalności.  Pragniemy stworzyć wygodne warunki dla swoich klientów aby ci mogli jaknajefektywniej wykorzystać swoje zasoby na usługi prawne i wsparcie ich działalności.  Cena naszych usług jest obliczana na podstawie ilości i stopnia trudności postawionych zadań.

Opłatę za świadczone usługi prawne można uiścić na kilka sposobów:

    Opłata za godzinę kiedy koszt usługi jest proporcjonalny do czasu spędzonego na jej świadczenie, zgodnie z ustaloną stawką godzinną
    Opłata przewidująca stałą wartość świadczonych usług prawnych i ustalona na podstawie umowy w momencie jej podpisania
    Opłata abonamentowa pokrywającą ustaloną liczbę konkretnych usług przez konkretny czas

Strony mogą uzgodnić zniżkę na kompleksowe usługi prawne.